Denise van der Stappen Fotografie
Mijn vakkennis deel ik graag met anderen.
Met zorg en aandacht maak ik reportages. Neem gerust contact met me op.
— Denise van der Stappen

Privacyverklaring

DS Fotografie vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring wil ik u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houd ik me aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op!

DS Fotografie
Denise van der Stappen
Repelweg 16
5261 SM Vught
KvK 17200379

Email: ds-fotografie@home.nl
Telefoon:  06 484 00 635

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen. Ik zal alleen persoonsgegevens verwerken die ik minimaal nodig hebben om overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen
BTW-nummer als de BTW wordt verlegd

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Ik heb maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Uw gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
- Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door DS Fotografie.
Tevens worden uw gegevens opgeslagen in een boekhoudprogramma.

De partner waar ik mee samenwerk is: Korthals Administratie uit Vught. De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zal ik verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt. Ik zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang sla ik uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur mij een e-mail en ik zal u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga? Dan kunt u mij een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom heb ik uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kan ik voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door DS Fotografie weer in te trekken.

 

DS Fotografie, natuurfoto

Graag tot ziens!

Denise van der Stappen, DS Fotografie.